feyzullah alpman

Feyzullah ALPMAN

Uzm. Klinik Psikolog - Psikoterapist
Feyzullah ALPMAN, 2002 yılında Volgagrad Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2. Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yaptı. Tezinde “Cinsel Doyumun Psikopatolojilerle İlişkisi” ni inceledi. Klinik Psikoloji Hastahane Stajını, Npİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde Tamamladı. Askerliğini 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığında Psikolog Asteğmen olarak yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli eğitim kurumlarında ve Rehberlik Araştırma Merkezinde Psikolojik Danışman olarak çalıştı.
E-Posta: feyalp@gmail.com
Telefon: 0530 516 03 03

Özgeçmiş

Feyzullah ALPMAN, 2002 yılında Volgagrad Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2. Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yaptı. Tezinde “Cinsel Doyumun Psikopatolojilerle İlişkisi” ni inceledi. Klinik Psikoloji Hastahane Stajını, Npİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde Tamamladı. Askerliğini 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığında Psikolog Asteğmen olarak yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli eğitim kurumlarında ve Rehberlik Araştırma Merkezinde Psikolojik Danışman olarak çalıştı. Mesleki hayatının yanı sıra “haydi kızlar okula” ve “kız çocuklarının okula kazandırılmaları”, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletlerin ortak programı “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” gibi bir çok sosyal projede görev aldı. Alanında uzman birçok kişiden psikoterapi ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra; Psikoterapi Enstitüsünde; “Bütüncül Psikoterapi Eğitimi” (3 yıl süren, 1080 saatlik bütün terapi ekollerini içeren teori, formulasyon ve süpervizyondan oluşan ileri seviye psikoterapi eğitimi) ve Klinik Hipnoz Eğitimi, ODTÜ’de; “Aile ve Çift Terapisi Eğitimi”, Cinsel Terapi Enstitüsünde (CİSED); Cinsel Terapi Eğitimini tamamladı. Ayrıca uluslararası bir çok eğitim, kongre ve workshoplara katılmıştır.

Her danışanın ruhsal yapısının, ihtiyaç ve sorunlarının farklılığından dolayı, bütün terapi tekniklerinin entegrasyonu olan Bütüncül Psikoterapi yaklaşımını benimseyen ALPMAN; Dinamik Psikoterapiler (Aktarım Odaklı, Masterson, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi v.b) Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Hümanistik ve Varoluşçu Terapi, Transaksiyonel Analiz (TA), Çözüm Odaklı terapi, Duygu Odaklı Terapi ve İlişkisel Terapi yöntemlerini uygulamaktadır. Ayrıca danışanın sorunu, kişilik yapısı ve isteğine göre de Hipnoz, EMDR(Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme) ve EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği) tekniklerini uygulamaktadır.

Feyzullah ALPMAN, İNSULA Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Yetişkin, Ergen, Çift&Aile Terapileri, Cinsel Terapi, kurumlara yönelik danışmanlık, eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmektedir.

SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), Psikoterapi Enstitüsü Derneği, Hipnoz Derneği, Psikoder ve CİSED üyesidir.

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Kongre, Workshoplar:

 • Bütüncül Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, Prof. Dr. Vamık VOLKAN, CİSED, Ankara
 • İlişkisel Psikanaliz, Lewis Aron, Uluslararası Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği (IARPP) kurucu başkanı, New York Üniversitesi
 • Hipnotik Beyin: Hipnozun nörobiyolojik temelleri, Psikanalitik psikoterapiyle bütünleştirilmesi, Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis
 • Cinsel Terapi Eğitimi, CİSED, Dr. Cem Keçe
 • Aile ve Çift Terapisi, ODTÜ, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu
 • Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • Narsisistik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkileri, Psikoterapi Enstitüsü, Prof. Dr. Vamık Volkan
 • Anksiyete Bozuklarında Bilişsel Davranışçı Terapi – Arthur Freeman, Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Derneği ile Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Derneği Başkanı, Midwestern Üniversitesi
 • Duygulanım Bozukluklarında Kanıta Dayalı Bilişsel Hipnoterapi Nöroplastik Bir Yaklaşım: Assen Alladin, Ph.D., R.Psych. Clinical Psychologist/Adjunct Associate Professor Department of Psychiatry, Foothills Medical Centre, Alberta, Canada
 • Aktarım Odaklı Psikoterapi, Frank E. Yeomans, Fatih Özbay
 • Kişisel ve Toplumsal Travma, Psikeistanbul, Prof. Dr. Vamık Volkan
 • Aile Terapileri: Bütünleşme Ve Araştırmalar, William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP
 • Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi, Frank M. Dattilio, Harvard Tıp Fakültesi
 • Klinik Hipnoz, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
 • Hümanistik, Varoluşçu ve Gestalt Yaklaşımları Eğitimi. Doç. Dr. Hanna Nita Scherler
 • "Travmaları Duyarsızlaştırma Tekniği" Eğitimi ( EMDR )
 • Psikanalitik Psikoterapilerde Olgu Sunumlarıyla Nesne İlişkileri, Prof. Dr. Vamık Volkan
 • Terapi İlişkisinin Bireysel Hastaya Uyarlanması, “Psychotherapy Integration workshop” John C.NORCROSS (Professor of Clinical Psychology Distinguished University Fellow)
 • “Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi”, İleri Düzey Eğitim, Levenson Enstitüsü, Prof. Hanna LEVENSON, PhD, USA
 • “Bütüncül İlişkisel Psikoterapi”, Paul L. Wachtel, Ph.D. Distinguished Professor of Psychology City University of New York, U.S.A.
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Nevin Dölek
 • Kayıp ve Yas, İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği, Prof. Dr. Vamık Volkan
 • CİSED 12. Cinsel Sağlık Sempozyumu, "Zamanın Ruhu ve Eros", Ankara